Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Công tác tiếp công dân, giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ở Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình

Thứ năm, 21/09/2017
Công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh là một trong những nhiệm vụ của đại biểu có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thông qua hoạt động tiếp công dân để tiếp nhận, phân loại các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị giải quyết những vướng mắc, bức xúc của công dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo thực thi pháp luật, quyền và lợi ích của công dân; hướng dẫn công dân thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; giải thích, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công dân.
Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình đã ban hành Thông báo số 19/TB-TĐB về lịch tiếp công dân năm 2017; trong đó luân phiên đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân vào buổi sáng thứ Năm của tuần cuối hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân thành phố Ninh Bình; niêm yết công khai lịch tiếp công dân để nhân dân biết. Ngoài ra, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình duy trì việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.
Kết quả, trong 7 tháng đầu năm 2017, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình đã tiếp 19 lượt công dân, tổng số trong đó có 02 lượt đoàn đông người (từ 5 đến 10 người); phản ánh, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của 16 vụ việc.
- Về vụ việc tố cáo: Có 02 vụ việc, đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến UBND thành phố Ninh Bình xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Sau khi kiểm tra, xác minh, UBND thành phố đã ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo do nội dung và thông tin mà người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
- Về vụ việc phản ánh, đề nghị: Có 14 vụ việc, đã được Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến UBND thành phố Ninh Bình xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đến nay, 06 vụ việc đã được trả lời đơn (05 vụ đã được trả lời đơn và giải quyết dứt điểm), 10 vụ việc đang xem xét, giải quyết theo quy định.
Thông qua hoạt động tiếp công dân và giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình nhận thấy: Khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân sẽ củng cố niềm tin của nhân dân, tiếp nhận nhiều hơn các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nội dung công dân đề nghị chủ yếu liên quan đến đất đai (bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai...). Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã tập trung cao cho công tác giải quyết đơn thư của công dân. Đặc biệt, đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài, UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đối thoại công khai, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức. Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở thành phố Ninh Bình. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp, kéo dài nên có một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm; một số vụ việc giải quyết còn chậm về tiến độ thời gian so với yêu cầu.
Để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình, trong thời gian tới, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Đất đai và các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Rà soát, đôn đốc giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân từ thành phố đến cơ sở./.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Quý - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, Tổ trưởng Tổ đại biểu TP Ninh Bình

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 823

Tổng lượt truy cập: 349442